Syn-Topia Logo
Opleiding

BelRAI introductie in jouw organisatie – kennismakingssessies op maat.


BelRAI vindt als beoordelings- en zorgplanningsmethodiek ingang in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren. Onder andere de woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties leren de meerwaarde van de instrumenten kennen, en inzichten toe te passen in het eigen werkveld.

Bij vzw SYN-TOPIA ondersteunen we deze vernieuwende methodiek van harte. Omdat we geloven dat de mens daar beter van wordt: de cliënt en zijn naasten, de individuele medewerker, de organisatie. Ons motto is niet voor niets: “Maak dat BelRAI voor jou werkt, en niet omgekeerd”.

We helpen jullie graag om de meerwaarden voor de verschillende doelgroepen zoals cliënten en hun naasten, zorg- en woonleefbegeleiders, teamverantwoordelijken, artsen, … toe te lichten en hen allen te enthousiasmeren voor en mee te nemen in deze nieuwe werkwijze. Via korte info- of opleidingssessies, via werksessies, … We doen dit graag op maat van jullie vragen.

Bijvoorbeeld kunnen we de context, basisprincipes en de invoering in de praktijk toelichten, en ingaan op bezorgdheden en vragen die bij de verschillende doelgroepen leven. We doen dat niet enkel vanuit een theoretisch “kennen” van het instrument, maar vooral vanuit onze brede ervaring met de verandering waar BelRAI invoering organisaties voor stelt. In talrijke implementatiebegeleidingen hebben we immers vinger aan de pols gekregen en expertise hierrond verzameld, waarmee we ook jullie graag ondersteunen…

Interesse? Neem contact op met
Roel Van de Wygaert (Programmaverantwoordelijke BelRAI)
roelvandewygaert@SYN-TOPIA.org
0478/80.06.27


Wil je voor jouw organisatie een in house traject voor opleiding tot trainer of indicatiesteller m.b.t. een BelRAI suite instrument organiseren? We kunnen regelmatig nieuwe trajecten opzetten. Contacteer Roel Van de Wygaert voor een verkenning van de mogelijkheden.

Schrijf je in

Opleiding delen

Andere opleidingen

Gerelateerde opleidingen

Contact

Laat ons samen werken aan jouw unieke organisatie.

Samen ontdekken hoe wij het verschil kunnen maken?
Boek vandaag nog een consultatie met ons in.