Syn-Topia Logo
wie is Syn-topia

Over ons

Dream BIG & plan c-SMART & act with LOVE!

Onze analyses en voorstellen zijn fundamenteel genoeg om relevant te zijn voor jullie organisatie en om jullie in staat te stellen om écht bakens te verzetten. Maar tegelijk zijn ze ook zo concreet dat ze aansluiting vinden bij de competenties en noden van medewerkers, waardoor ze realiseerbaar zijn én gerealiseerd worden. Zo ontstaat een gedeeld verhaal, waarmee jullie aan de slag kunnen.

SYN-TOPIA werkt jouw opdracht uit op maat van je organisatie, als een samenwerkingsproject met duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden. De gewenste verandering wordt scherp gesteld, een actieplan wordt opgemaakt en uitgerold. Samen evalueren we de bereikte resultaten. Waar nodig sturen we bij… 
Ook in onze samenwerking is P-D-C-A een leidend principe …

Omdat samen wérkt benaderen wij opdrachten steeds als vraaggestuurd maatwerk waarbij we vertrekken vanuit onze waarden en drie krachten:

3.
Communicatie

We gaan in gesprek en zoeken samen naarr in jouw organisatie werkende oplossingen. 
En we helpen jou daarover verbindend en wervend te communiceren, helder, open, oprecht en respectvol. Zodat het ook voor jullie en al jullie belanghebbenden samen wérkt!

2.
Mensen & organisaties
En net dat maakt het voor de meeste van ons zo boeiend, maar ook complex. Zorgorganisaties zijn niet alleen complex door de huidige tijd waarin we leven, de wildgroei van wetgeving en de technieken die we toepassen, maar complexiteit volgt uit de interactie van de verschillende onderdelen. Samen met SYN-TOPIA verzoenen we cultuur & structuur, visie & cliëntgerichte processen, leiderschap en macrostructuur, teamontwikkeling & microstructuur, individuele groei & procedures en systemen, relaties & verbindingen zodat het resultaat meer is dan de som der delen.
1.
co-creatie
Samen zijn we tot meer in staat. Jullie droom, jullie dynamiek, onze nieuwe inzichten en resultaatgerichte procesbegeleiding maken het verschil.

Onze plek, maar ook jouw plek. Eén plus één is meer dan twee. Wij samen komen  verder. SYN-TOPIA en de organisaties of mensen waarmee we werken. Maar meer nog: samen kunnen we ook van jullie organisatie een syntopie maken, waar bewoners, medewerkers en vrijwilligers, leidinggevenden en bestuur samen leven, samen werken…

Daarom staat er een koppel- of verbindingsteken “-” knal in het midden van onze merknaam. En vonden we die ampersand “&” wel een krachtig logo. Want SYN-TOPIA wil verbindend zijn, verbinding zoeken…

Mooi meegenomen uit de biologie ( cfr https://nl.wikipedia.org/wiki/Sympatrie ) verwijst syntopie naar het fenomeen waarbij soorten tegelijkertijd in dezelfde habitat voorkomen. Dat kan enkel wanneer ze elkaar niet beconcurreren maar juist een vorm van wederkerig respect ontwikkelen en cultiveren. In de geneeskunde en de anatomie verwijst de term naar het naast elkaar liggen van verschillende organen of weefsels.

DROMEN GEVANGEN (en waar gemaakt)
0 +

Ook met jouw organisatie willen we aan de slag. Om samen te dromen, te plannen en te realiseren. Omdat samen wérkt!

Projecten
0 +

Over de jaren werkten onze experts in vele projecten. Onze ervaring en “boots on the ground” benadering maakt het verschil … straks ook voor jouw organisatie?

KLANTENGELUK
0 %

…is  voor ons niet zomaar jouw “contentigheid”. Tevreden leidinggevenden en medewerkers omdat onze gezamenlijke inspanningen bijdragen aan de voor hen nodige veranderingen en resultaten. 

Volgers
0

Samen bouwen aan écht cliëntgedreven zorg- en dienstverlening. Dat is onze focus. Wat we ook doen.
 Word ook jij SYN-TOPIAan? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, zo blijf je op de hoogte! (onderaan de pagina)

Inzet
0 %

Voor jou gaan we dat stapje verder. En dat maakt wel vaker het verschil …

Onze waarden

Waarden waar we daadwerkelijk energie van krijgen.

Samen & Smart

Wij doen graag dingen samen met jouw organisatie. Omdat samen wérkt. En leren graag van elkaar. Verbinding en co-creatie zijn in onze ogen fundamenteel voor levensvreugde en werkgoesting. 
We helpen je graag om SMARTer te worden: c-SMART, SMART én cliëntgedreven dragen we hoog in het vaandel.
De SYN-TOPIA expert kan ook steeds terugvallen op ons team van experten: sparring partners, complementaire experts, coaches en staat er nooit alleen voor.

Yin & Yang

Jouw organisatie en wij: we vullen elkaar aan. We zoeken samen uit wat (ge-)rust(-heid) kan brengen in je organisatie of zoeken nét de drive voor verandering. Onze ambitie is om met jou te gaan waarheen jullie willen .
“Dream BIG, PLAN c-SMART & act with LOVE and dedication”
 Ambitieus en realistisch. Onze inzet: ons luisterend oor, begrijpende én kritische analyse, onze heldere, waarderende en collaboratieve aanpak. En onze “boots on the ground” expertise

Nauwkeurig & Nuttig

Woonzorgprofessionals zijn broodnodig, leveren nuttig werk en verdienen erkenning, vertrouwen en respect. Hun inzet is meer dan betekenisvol. Daarom ondersteunen en empoweren onze projecten hen: grondig, met oog voor detail en tot het gewenste resultaat is bereikt…

Elke verandering, innovatie, proces, procedure die we creëren, moet zinvol zijn en bijdragen aan het eindresultaat datjíj voor ogen hebt.

Transparant & Toegewijd

Duidelijke en transparante communicatie als bouwsteen van goede samenwerking.
Wij ondersteunen zoals we dat ook in onze eigen organisatie zouden doen

Open organisatiescultuur & persoonlijk ondernemerschap

Een open cultuur, waar geluisterd wordt naar medewerkers, waar veiligheid en vertrouwen worden gecultiveerd, waar men elkaar waardeert en feedback geeft, waar doelen en successen gedeeld worden… Dit alles draagt bij aan de veerkracht en welzijn van je medewerkers én de kracht en wendbaarheid van je organisatie. Openheid …
… verhoogt vertrouwen en betrokkenheid.
… helpt verzuim voorkomen en retentie verbeteren.
… draagt bij aan diversiteit en leren van elkaar.
… draagt bij aan een persoonlijke groei en ontwikkeling
… zorgt voor meer plezier en verbinding.

We ondersteunen jouw medewerkers op weg naar persoonlijk ondernemerschap in hun rollen en functie.

Goede expertise, de kunst van samenwerken, het Lean organiseren en onze resultaatgerichte aanpak is het ondernemerschap dat wij met jullie willen delen.

Participatief & Professioneel

Wanneer luisteren om te reageren overgaat in “luisteren om te begrijpen en samen aan te pakken” kunnen we sneller vooruitgang boeken. Bestaande talenten detecteren en laten participeren.

We zijn fan van co-creatie met àlle belanghebbenden (bewoners, naasten, medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, … ) en ondersteunen samen-wérk met raad en daad.

Ons team van experten heeft een ruime ervaring in de zorgsector en al deze experten hebben door de jaren heen heel wat expertise opgebouwd. Wij delen graag onze kennis en vakmanschap. De wil om beter te worden in je job is een sterk drijvende factor.

Integer & Innovatief

Eerlijkheid, tonen in daden, vertrouwen, respect, ethische verantwoordelijkheid dragen we hoog in het vaandel.
We zijn creatief en kijken steeds met een frisse blik naar de aangereikte vraagstukken.

Autonoom & Actief

We werken zelf volgens de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) – en ondersteunen graag organisatie in hun traject naar meer autonomie en zelforganiserende teams. Zelfstandiger aan de slag, zelf keuzes kunnen maken en je werk regelen.
We gaan actief op zoek naar oplossingen, ook al is dit niet altijd vanzelfsprekend.

Ons team

Onze experten

Samen sterk

ons team en jij:
samen geven we vorm aan jouw toekomst!

Wanneer nodig doen we beroep op één van onze 73 SYN-TOPIA partners. Onze partners kennen we al jaren, we weten wat ze kunnen, waar ze voor staan, én dat ze onze visie delen. Zo kunnen we samen maatwerk leveren voor jullie organisatie.

Roel Van de Wygaert

Rudi Veekhoven

Ons team

30 Experten

Waarom 70 experten bij ons willen werken

Contact

Laat ons samen werken aan jouw unieke organisatie.

Samen ontdekken hoe wij het verschil kunnen maken?
Boek vandaag nog een vrijblijvend adviesgesprek met ons in.