Syn-Topia Logo
Opleiding

Eerste ervaring als leidinggevende

Tijdens deze basisopleiding bezorgen we je een helicoptervieuw over hoe een organisatie in elkaar zit of zou moeten zitten.

Leidinggeven in de zorg is voortdurend balanceren tussen prangende belangen: die van de bewoners/cliënten, hun familieleden, die van jouw medewerkers en die van de organisatie en de budgettaire realiteit. En dan zijn er nog jouw persoonlijke belangen, noden, ambities en visie.

SYN-TOPIA biedt houvast tijdens deze evenwichtsoefening, zodat je zelfzeker en effectief aan jouw doelstellingen en die van je team kunt werken.

Deze opleiding leert je als leidinggevende te kijken naar je eigen rol , je team en je organisatie.

Na deze opleiding ben je in staat de missie, visie en waarden te vertalen naar de praktijk en ze zichtbaar te maken op het terrein. Je bent je bewust dat je drie rollen dient op te nemen: leider, manager en coach.

Inspirerend leidinggeven.

Wat willen wij met onze organisatie realiseren?

Wat maakt onze organisatie de moeite waard om voor te werken? Een sterke visie mobiliseert mensen en geeft betekenis aan ieders job.

Leer een doordacht beleid uit de grond te stampen welke een evenwicht teweeg brengt tussen : bewoner – betrokken medewerker – betaalbare organisatie.

Welk Leiderschap is hiervoor nodig?

Hoe inspireer ik anderen? Wat is mijn eigen leiderschapsstijl? Wat zijn mijn sterke punten , waar moet ik  opletten?

Inspirerend leiderschap omvat drie rollen: leider – manager – coach. Wat verwachten we van deze rollen? Hoe maak ik ze me eigen?

Goed leiderschap vraagt inzet en tijd. Maken wij hier tijd voor? Stellen we de juiste prioriteiten?

Maak gebruik van het Groene – oranje en rode tijdsconcept.

Hoe kan ik mijn team bijsturen aan de hand van de energiematrix?

Doelgroep: kandidaat leidinggevende of leidinggevenden die maximaal 5 jaar deze verantwoordelijkheid dragen.

Duur van de opleiding: 1 dag.

Wanneer je meer een opleiding zoekt voor gevorderden of een brede aanpak binnen je organisatie nastreeft dan kies je beter voor de opleiding ‘ Inspirerend leiderschap’

Naast deze dagopleiding rond leidinggeven bieden wij ook maatwerk aan om samen met het directieteam te analyseren waar onze organisatie op vlak van leiderschap nood aan heeft en waar besturen mogelijk is.

Vraag alvast een vrijblijvend gesprek aan.

Schrijf je in

Opleiding delen

Andere opleidingen

Gerelateerde opleidingen

Contact

Laat ons samen werken aan jouw unieke organisatie.

Samen ontdekken hoe wij het verschil kunnen maken?
Boek vandaag nog een consultatie met ons in.