Syn-Topia Logo
Opleiding

Opleiding Innovatieve Zorgorganisatie (iZo) 2.0 – 5 dagen

Kijk op een andere manier naar je eigen organisatie. Leer hoe een organisatie in elkaar zit en hoe cultuur en structuur elkaar beïnvloeden. Veranker je als aantrekkelijke werkgever. Investeer in leiderschap en teamontwikkeling. Realiseer een sterk cliëntgerichte kwalitatieve zorgorganisatie.

De opleiding IZO bestaat uit een basismodule om kennis en vaardigheden te verwerven en aan te scherpen.

Leidinggevenden verwerven meer inzicht, leren strategisch denken en staan sterker in hun rol.

Innovatieve Zorgorganisatie – Niveau organisatie

Visie, processen, leiderschap en organisatiestructuur.

Doel 1: Onze unieke organisatie is de moeite waard om voor te werken!

Hoe realiseer ik dit?

Waar gaat de zorgsector naar toe? Wie zijn onze klanten van morgen? Hoe kijken wij naar de      toekomst? Binnen welk speelveld zijn wij actief? Op welke kernopdrachten willen wij het verschil maken?  Om op deze vragen een passend antwoord te geven hanteert IZO een logisch plan van aanpak.

 • Eerst bewust stilstaan wat onze organisatie moet kunnen klaar spelen.
 • Welke organisatie hebben we daarvoor nodig?
 • Hoe zien we teams en medewerkers resultaatgericht samenwerken aan onze visie en doelstellingen?
 • Hoe blijven medewerkers met goesting aan de slag?

Welke criteria leggen wij onszelf op vanuit onze sterke visie en waarden? Hoe deze zichtbaar maken in de organisatie?

Consequent cliëntgericht werken blijft een hele uitdaging. Hoe kan je dit borgen?

Doel 2: Wij kunnen een antwoord bieden aan de eisen van de omgeving!

Zorgorganisaties maken strategische keuzes door het bepalen van de kernactiviteiten en staan vervolgens voor de uitdaging om hun strategie waar te maken in operationele processen.

 • Komen tot strategische doelstellingen.
 • Welke (primaire, secundaire en tertiare) processen moeten wij kunnen beheersen?
 • Aan welke criteria moeten deze processen beantwoorden?

Doel 3:  We zijn consequent georganiseerd in functie van onze organisatiedoelstellingen!

Welk leiderschap heb ik nodig om mijn doelstellingen te bereiken?

Hoe moet de organisatiestructuur verder verfijnd worden aan onze scherpere doelen?

Leidinggeven in de zorg is voortdurend balanceren tussen prangende belangen: die van de cliënten (bewoners & familieleden), die van jouw medewerkers, die van de organisatie en de budgettaire realiteit. Tevens blijft het belangrijk een evenwicht te vinden tussen jouw persoonlijke belangen, noden, ambities, eigen visie en je rol als leidinggevende.

Vzw SYN-TOPIA biedt houvast tijdens deze evenwichtsoefening, zodat jullie zelfzeker en effectief aan jullie doelstellingen en die van je organisatie kunnen werken.

Wat is onze visie op leidinggeven? Welke verschillende leiderschapsrollen maken we ons best eigen? Waar ben zijn wij van nature sterk in? Hoe kunnen we onze andere rollen aanscherpen? Hoe worden wij waarderende coaches?

Goed leiderschap vraagt inzet en tijd. Hebben wij hier tijd voor? Een goed timemanagement zal ons hierbij helpen.

De organisatiestructuur samen met zijn overleg en communicatiekanalen moeten zo uitgebouwd zijn dat ze de gewenste cultuur faciliteren nodig om cliëntgericht te werken.

Leer je team omgaan met veranderingen. Werk projectmatig.

Innovatieve Zorgorganisatie – niveau teams

Teamontwikkeling, teamstructuur, individuele groei van medewerkers en werken met indicatoren

Doel 4: Mijn team heeft zich kunnen ontwikkelen van groep naar (zelforganiserend) team!

Welke structuren faciliteren teamontwikkeling? Je team laten groeien is je team sterker maken op vlak van resultaatgericht werken, organisatievermogen, expertise en samenwerken.

Werken met teamdoelstellingen en prestatie-indicatoren.

Doel 5: Medewerkers hebben er echt zin in. Wij werken met goesting!

 • Van functieomschrijving naar functieontwikkeling.
 • Beschikbare talenten in kaart brengen en inzetten.
 • Waarderen en feedback geven.
 • Gericht coachen in functie van de aanwezige energie.
 • Van evaluatiegesprekken naar werken met individuele doelstellingen

Doel 6: Onze systemen, procedures en indicatoren zijn cliëntgericht!

 • Zijn mijn procedures voldoende cliëntgericht? Ontwikkel procedures die de medewerkers echt helpen performant te werken. Opstellen van een kader.
 • Kwaliteitsysteem invoeren dat past bij mijn organisatie.
 • Meten is weten – meten is sturen, bezin voor je begint!
 • Welke balance score card heeft onze organisatie, team, individu nodig?

Doel 7: Eerste aanzet tot zelfevaluatie van de eigen organisatie en opmaak actieplan.

Resultaat

Deze opleiding leert je als leidinggevende te kijken naar je eigen rol , je team en je organisatie.

Na deze opleiding beschikt de directie en zijn staf over voldoende kennis om de eigen vertaling te maken naar hun organisatie om binnen hetzelfde budget efficiënter te werken en slagkrachtiger te handelen zodat kwaliteit van zorg en werk verhogen. Dankzij jullie inspirerende rol wordt er bewuster cliëntgericht gewerkt. Medewerkers krijgen meer “goesting” en worden op hun beurt actieve promotors van je organisatie.

Organisaties die hiermee aan de slag gingen noteren een hogere cliënttevredenheid en meer arbeidsvreugde. Minder ziekteverzuim en een duidelijke daling van het personeelsverloop creëren ruimte voor mooie innovatieve projecten.

Na een traject van 5 dagen hebben voldoende inzicht om een zelfevaluatie te maken van onze organisatie en een strategisch actieplan op te stellen voor de komende jaren.

Link wetgeving

Kwaliteitsdecreet, woonzorgdecreet, codex welzijn op het werk, wet op de rechten van de patiënt.

Praktisch

Coördinator Masterclass IZO 2.0: Rudi Veekhoven, adviseur IAO & leiderschapsontwikkeling.

Doelgroep: Leidinggevenden en stafmedewerkers.

We voorzien 5 dagen opleiding.

Alternatief: 10 daagse Masterclass.  Deze 10 daagse is zeer interactief waarbij deelnemers concreet aan de slag gaan met processen – systemen – procedures – structuren eigen aan hun organisatie. Gemaakte oefeningen kunnen snel in de practijk worden toegepast.

Deze 10 daagse = 5 daagse theoretische benadering + hertaling naar eigen situatie en organisatie.

Cursusmap en attesten inbegrepen.

Locatie: in onderling akkoord.

Data: in onderling akkoord

Telkens van 09:00 tot 16:30

Erkenningen en attesten

Vlaams Opleidingsverlof (VOV) wordt aangevraagd.

Permanente vorming functiecomplement HVP. (Managen van een team /Welzijn)

Elk gevolgde dag geeft recht op een officieel vormingsattest.

Certificaat “ Expert in Innovatieve Zorgorganisaties” na het volgen van de basis- en implementatiemodule.

Schrijf je in

Opleiding delen

Andere opleidingen

Gerelateerde opleidingen

Contact

Laat ons samen werken aan jouw unieke organisatie.

Samen ontdekken hoe wij het verschil kunnen maken?
Boek vandaag nog een consultatie met ons in.